Klachtenregeling

Gepubliceerd op: 14-10-2016
Indien u klachten of opmerkingen heeft over de praktijk of over de medewerkers, nodigen wij u uit dit bij ons te melden. Hierdoor kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden of problemen worden opgelost. Ook draagt u bij aan een betere praktijkvoering en/of behandeling.

Desgewenst kun u hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier.

De praktijk is aangesloten bij de SKGE.

Terug naar actueel