Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)

Gepubliceerd op: 19-03-2019

Algemene informatie
POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Onze POH-GGZ heeft een opleiding gedaan om de huisarts te ondersteunen bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en psychosociale klachten. Samen met u kijkt hij/zij naar de mogelijke oorzaken van problemen die u ervaart en mogelijke oplossingen. Indien nodig wordt u verwezen.
Mogelijke klachten waarvoor u bij de POH-GGZ terecht kunt:
- spanningen
- stress/burn out
- somberheid
- angstklachten
- rouwverwerking
- werkproblemen
- relatieproblemen


Afspraak maken
Als u naar de POH-GGZ wordt doorverwezen, maakt de (assistente van uw) huisarts de eerste afspraak. Vervolgafspraken maakt u in overleg met de POH-GGZ.

Afmelden
Bent u onverhoopt verhinderd, meldt u dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de vrijdag voor de afspraak moeten worden afgemeld.

Kosten
De kosten van een consult vallen onder de basisverzekering en komen niet ten laste van uw eigen risico.
Echter, wanneer u niet op uw afspraak verschijnt OF deze korter dan 24 uur van tevoren afmeldt, wordt het consult a 30 euro bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Terug naar actueel