Coronavirus

Gepubliceerd op: 27-02-2020
KOMT U NIET NAAR DE PRAKTIJK VOOR EEN AFSPRAAK, OPHALEN VAN VERWIJSBRIEVEN OF ANDERE ZAKEN. NEEM TEN ALLE TIJDE TELEFONISCH CONTACT OP MET UW HUISARTS!


 • Het nieuwe Coronavirus kan longontsteking geven.
 • Klachten zijn: koorts met daarbij hoesten of moeilijk ademhalen.
   
 • Voorkom besmetting met virussen:
 • Geef geen  handen.
 • Was regelmatig uw handen.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na eenmalig gebruik weg.
   
 • Blijf thuis bij klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).
 • U hoeft bij deze klachten niet getest te worden.
 • Blijf thuis tot u 24 uur geen klachten heeft. Blijf in huis, ga NIET naar buiten, hooguit in uw eigen tuin een luchtje scheppen. 
 • Bel uw huisarts als u steeds zieker wordt of moeilijker ademt.

 • BEL uw arts als de volgende dingen voor u kloppen:
 • U bent ouder dan 70 jaar, heeft koorts en/of hoest.
 • U heeft koorts (38 graden of hoger).
 • U heeft ook een of beide van deze klachten : hoesten, moeilijk ademhalen.
   
 • Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost, maar blijf in huis.  Bel met uw arts voor overleg. 
   
 • Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de overheid: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 en https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus

 • Voor verdere vragen over Corona kunt U bellen met de GGD via het landelijk publieksnummer 0800-1351.

Terug naar actueel