Spreekuur

De spreekuren zijn volgens afspraak.
 
Dagelijks is er een ochtendspreekuur. Voor een consult reserveren wij 10 minuten, waarin één hulpvraag behandeld wordt. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bij meerdere vragen of klachten) of als u met meerdere personen komt vragen wij u dit aan te geven bij de assistente.
 
De assistente zal u, bij het maken van een afspraak, vragen naar de reden ervan. Op deze manier kan zij inschatten of iets met spoed gezien moet worden, of dat het eventueel later kan, zodat iedereen die om medische redenen dezelfde dag nog gezien moet worden, ook daadwerkelijk gezien wordt. Wilt u alstublieft op tijd komen voor uw afspraak? Wanneer u te laat komt, kunnen we u verzoeken een nieuwe afspraak te maken.
Kunt u de assistente a.u.b. tijdig doorgeven, wanneer een afspraak niet door kan gaan?
 
Praktijktijden
Bellen voor een afspraak, voor dezelfde dag                tussen 8.00-10.00uur en 10.30-11.30uur
                                 of voor een huisbezoek
Overleg assistentes en huisartsen                              tussen 10.00 en 10.30 uur
Contact met assistente                                            tussen 10.30 en 13.00 uur
                                                                            tussen 13.30 en 15.00 uur
Bellen voor recepten                                               tussen 11.00 en 12.00 uur
Opvragen van uitslagen                                            tussen 11.00 en 13.00 uur
Overleg huisartsen/lunchpauze                                  tussen 13.00 en 13.30 uur      
Afzeggen                                                         bel s.v.p. tijdig af bij verhindering
                                                                     (u kunt dit ook inspreken via keuze 5 van het keuzemenu)
Tussen 15.00 en 17.00 uur is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. 
 
Huisbezoek
Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het aanvragen van een visite. De visites vinden plaats in de loop van de middag. Omdat er bij ons in de praktijk betere onderzoek - en behandelmogelijkheden zijn, is het zolang dat conditioneel gezien mogelijk is, beter om naar de praktijk te komen.
 
Telefonisch spreekuur
Wij werken met een terugbelspreekuur. U kunt aan de assistente doorgeven indien u teruggebeld wilt worden door een van de huisartsen voor een telefonisch consult. De assistente zal u vragen naar de reden van het telefoongesprek, zodat de huisarts u voorbereid te woord kan staan.
 
EHBO
Voor eerste hulp (ongevallen, open wonden, kneuzingen, verbrandingen enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, kan de assistente rekening houden met uw komst of wordt u direct doorgeschakeld met de dienstdoende praktijk.

Chirurgische ingrepen
De huisartsen voeren kleine chirurgische ingrepen uit, zoals het weghalen van moedervlekken, (vet)bultjes of talgkliercysten, nadat we deze eerst op het spreekuur hebben beoordeeld. Tevens plaatsen wij (anticonceptie)spiraaltjes.
Deze ingreepjes vinden plaats aan het eind van de ochtend of aan het begin van de middag. Hiervoor reserveren we extra tijd.
 
Bezoek in het ziekenhuis
Gezien de afstanden tot de ziekenhuizen is het niet mogelijk om patiënten daar te bezoeken. Bent u langere tijd opgenomen geweest en stelt u na afloop een contact met uw huisarts op prijs, neem dan contact op met de assistente.

Niet tevreden?
Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u niet tevreden bent met de behandeling of met de praktijkvoering. Wij zouden dat graag van u vernemen, zodat wij daarover met u van gedachten kunnen wisselen om tot een oplossing te komen.