Praktijkondersteuning GGZ

Bij de huisartsenpraktijken van huisartsengroep Samenstroom zijn Annemarie Spijkman en Ludmilla van de Wijdeven als POH-GGZ werkzaam. (zie schema onderaan)
POH-GGZ staat voor Praktijk Ondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg. Zij hebben hiervoor een opleiding POH-GGZ gedaan. Zij ondersteunen de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en psychosociale klachten.
 
Zij:
verhelderen uw psychische klachten en de mogelijke oorzaken,
kunnen vaststellen welke zorg het beste aansluit op uw situatie,
adviseren de huisarts over een eventuele behandeling,
kunnen u voor korte duur zelf begeleiden,
kunnen adviseren u door te verwijzen naar bv. een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.
 
Afspraak maken / Afmelden
Als u naar de POH-GGZ doorverwezen bent wordt de eerste afspraak door (de assistente van) uw huisarts gemaakt.
Vervolgafspraken kunnen zowel door hen als door de assistente van uw eigen huisarts gemaakt worden.
Afmelden doet u bij de assistente van uw eigen huisarts. Denkt u er zelf aan om een nieuwe afspraak te maken.
 
Diversen
  • Wilt u zich bij de assistente melden als u een afspraak heeft.
  • Voor een consult / gesprek staat 20 minuten (het intake gesprek duurt iets langer).
  • De kosten van een consult vallen onder de huisartsenzorg, en dus binnen de basisverzekering.  
  • Bij verhindering dient u zich 24uur van tevoren af te melden. Anders zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Het wegblijftarief van onze POH-GGZ bedraagt  €30,00. Dit dient u zelf te betalen, uw ziektekostenverzekeraar zal dit niet vergoeden. (zie informatie onder Actueel)
  • Annemarie en Ludmilla zijn telefonisch bereikbaar via de assistente van uw huisarts. 
 
Hoe is de GGZ georganiseerd?
POH GGZ = begeleiding bij huisarts
BGGZ = kortdurende behandeling (psycholoog)
GGGZ = langer durend/intensiever (psycholoog/psychiater)
De huisarts staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling. In overleg met de praktijkondersteuner, of na een consult door een hulpverlener uit de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ, kiest de huisarts wat verstandig is.
 
Praktijk Dreumel: Loman en de Tweestroom
Locatie: Paulushof 7, Dreumel
Donderdag       Annemarie
Donderdag       Ludmilla
 
Praktijk Lansdorp
Van Heemstraweg 48, 6658 KH Ben-Leeuwen
Maandag          Ludmilla
Woensdag       Ludmilla

Praktijk Boveneind en Dokthuis
Locatie: Zandstraat 27, 6658CL Ben-Leeuwen
Maandag          Annemarie
Dinsdag           Annemarie
Woensdag       Annemarie