Praktijkondersteuning Somatiek

In onze praktijk is Nicolet Slakhorst als praktijkondersteuner somatiek (POH-SOM) werkzaam. Zij neemt een aantal inhoudelijke taken over van de huisarts. Met name in de begeleiding van chronische patiënten die vaak meer aandacht en zorg nodig hebben. Regelmatig vindt hierbij overleg plaats met de eigen huisarts. Zo wordt onze zorg voor deze patiënten beter.

De praktijkondersteuner heeft een eigen spreekuur voor mensen met (chronische) aandoeningen zoals:

Verwijzing naar de praktijkondersteuner gebeurt altijd door de huisarts; via de praktijkassistente wordt dan een eerste afspraak gemaakt.