Spreekuur

Het spreekuur is iedere werkdag in de ochtend van 08.00 uur tot 12.30 uur. In de middag kunnen alleen spoedafspraken worden gemaakt. Onze assistente is er voor opgeleid om te bepalen of het een spoedafspraak betreft.
Voor alle spreekuren moet u een afspraak maken via de assistente. Zij zal u vragen wat de reden is voor de afspraak. Wanneer u meerdere klachten heeft of denkt meer tijd nodig te hebben, geeft u dit dan aan. Onze assistente kan dan zorgen voor een adequate planning.
Onze assistentes hebben, net zoals de huisartsen een beroepsgeheim en zijn dus verplicht om vertrouwelijk met de door u gegeven informatie om te gaan.
 
Huisbezoek
U kunt tot 10.00uur een huisbezoek aanvragen voor het geval u niet in staat bent naar het spreekuur te komen. De huisbezoeken vinden plaats in de middag
 
Assistente spreekuur
U dient een afspraak te maken voor het meten van de bloeddruk, uitspuiten van de oren, verbinden van wonden, hechtingen verwijderen en injecties. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met onze praktijk.
 
Vakantieperiodes
In de vakantieperiodes is locatie Dokthuis in principe geopend. Het kan zijn dat u, door afwezigheid van een of meerdere werknemers, niet door uw vaste dokter geholpen wordt.