Contact

Lansdorp locatie Wamel             Adres:

Tel:       0487-501280                  Lakenstraat 62
Spoed:  0487-501280 toets 1       6659 BL Wamel
Fax:       0487-502952
 
Tussen 8.00 en 15.00 uur:
Kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0487-501280
U hoort dan een keuzemenu:
1. Kies 1 voor spoedgevallen: u krijgt onmiddellijk de assistente aan de lijn
2. Kies 2 voor het aanvragen van herhaalrecepten
3. Kies 3 om met de assistente te worden doorverbonden
4. Kies 4 voor het inspreken van een niet-spoedeisend bericht. (nb: geen spreekuur of visite aanvragen) 
Gebruik het spoednummer s.v.p. uitsluitend voor spoedgevallen! Indien er geen spoedeisende vraag gesteld wordt, zal de assistente u vragen om op het praktijknummer terug te bellen.
Gebruik de herhaalreceptenlijn bij voorkeur buiten de spitstijden om de praktijklijnen overdag niet onnodig te belasten.
 
Balie-vragen:
De balie is geopend van 11.00-13.00uuur voor al uw hulpvragen.
Daarna is de balie gesloten.
In verband met de privacy kan er maar één persoon tegelijk aan de balie staan. Wij verzoeken u om in het voorportaal te wachten.
 
Tussen 15.00 en 17.00 uur:
Keuze 1 u wordt doorverbonden met de dienstdoende praktijk van huisartsengroep Samenstroom.
Keuze 2 voor de receptenlijn.
Keuze 4 voor het inspreken van bericht zijn ook mogelijk (24 uur per dag).
Spoed Avond, nacht en weekend:
Tel:    0900-7060504
Bij de Huisartsenpost Gelders Rivierenland te Tiel, gevestigd in ziekenhuis Rivierenland, kunt u buiten kantoortijd terecht voor spoedeisende zaken (problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag).
U dient hiervoor altijd eerst telefonisch contact te hebben met de huisartsenpost!     
                
Antwoordapparaat:
Via toets 4 is ons antwoordapparaat 24uur per dag beschikbaar. U kunt hier een vraag of opmerking voor de praktijk inspreken. Zo nodig wordt u tijdens kantooruren teruggebeld door de assistente. Let op: hier geen spoedvragen, consult of visite aanvragen inspreken.