Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente Anja de Bie kunt u terecht voor:

- het maken van een afspraak
- het aanvragen van een visite
- aanvragen van herhaalreceptuur
- medische vragen
- uitslagen van onderzoeken
- kleine medische verrichtingen zoals injecties
- urineonderzoek:
 
Voor urinecontrole staan er potjes met etiketten bij de ingang van de praktijk. U kunt deze in de desbetreffende bak in het voorportaal zetten. De urine wordt nagekeken en bij afwijkingen wordt u gebeld. (vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden op het potje).
  
Praktijkondersteuner                                                 
Bij de praktijkondersteuner, Anja de Bie kunt u tevens een afspraak maken voor bloeddrukcontrole, injecties, uitstrijkjes maken en hechtingen verwijderen. Het maken van ECG’s (hartfilmpje), longfunctie-onderzoek, bloedvatonderzoek en wondverzorging hoort ook bij haar takenpakket.