Contact

Lansdorp locatie Beneden Leeuwen           Adres:

Tel:       0487-591414                                   van Heemstraweg 48
Spoed:  0487-591414, toets 1                      6658 KH  Beneden Leeuwen
Fax:       0487-591226

Tussen 8.00 en 15.00 uur:
Kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0487-591414
U hoort dan een keuzemenu:
1. Kies 1 voor spoedgevallen: u krijgt onmiddellijk de assistente aan de lijn
2. Kies 2 voor het aanvragen van herhaalrecepten
3. Kies 3 om met de assistente te worden doorverbonden
Gebruik het spoednummer s.v.p. uitsluitend voor spoedgevallen! Indien er geen spoedeisende vraag gesteld wordt, zal de assistente u vragen om op het praktijknummer terug te bellen.
Gebruik de herhaalreceptenlijn bij voorkeur buiten de spitstijden om de praktijklijnen overdag niet onnodig te belasten.

Balie-vragen:
De balie is geopend van 08.00-17.00uur voor al uw hulpvragen.

Tussen 15.00 en 17.00 uur:
Keuze 1: U wordt doorverbonden met de dienstdoende praktijk van huisartsengroep Samenstroom.
Keuze 2: voor de receptenlijn (24uur per dag).

Spoed Avond, nacht en weekend:
Tel:    0900-7060504
Bij de Huisartsenpost Gelders Rivierenland te Tiel, gevestigd in ziekenhuis Rivierenland, kunt u buiten kantoortijd terecht voor spoedeisende zaken (problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag).
U dient hiervoor altijd eerst telefonisch contact te hebben met de huisartsenpost!