Praktijkondersteuning Somatiek

In onze praktijk zijn Dorien Visser en Tahisha de Rouw werkzaam als praktijkondersteuner somatiek (POH-SOM). Zij nemen een aantal inhoudelijke taken over van de huisarts. Met name in de begeleiding van chronische patiënten die vaak meer aandacht en zorg nodig hebben. Regelmatig vindt hierbij overleg plaats met de eigen huisarts. Zo wordt onze zorg voor deze patiënten beter.

De praktijkondersteuners hebben een eigen spreekuur voor mensen met (chronische) aandoeningen zoals:

Daarnaast kunt u bij hen terecht voor:

  • Begeleiden stoppen met roken.

Verwijzing naar de praktijkondersteuner gebeurt altijd door de huisarts; via de praktijkassistente wordt dan een eerste afspraak gemaakt.