Spreekuur

Praktijktijden: 
Er is dagelijks spreekuur op afspraak van 8.00-10.00u van 10.40-12.30u en van 14.00-16.00u.
 
De huisartsen werken volgens onderstaand schema:
Maandag:      Bregje Du Bois
Dinsdag:       Carolien Knuiman, Bregje Du Bois (ochtend) 
Woensdag:   Carolien Knuiman
Donderdag:   Bregje Du Bois
Vrijdag:        Carolien Knuiman, Bregje Du Bois
 
Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bij meer dan één probleem) vragen wij u dit aan te geven bij de assistente. De assistente zal u, bij het maken van een afspraak, altijd vragen naar de reden ervan. Op deze manier kan zij inschatten of iets met spoed gezien moet worden, of dat het eventueel later kan, zodat iedereen die om medische redenen dezelfde dag nog gezien moet worden, ook daadwerkelijk gezien kan worden. Daarnaast worden sommige zaken direct door de assistente of de praktijkondersteuner afgehandeld. Wilt u alstublieft op tijd komen voor uw afspraak! Wanneer u te laat komt, kunnen we u verzoeken een nieuwe afspraak te maken.
 
Huisbezoek:
Aanvragen voor 10.00uur.
U kunt een huisbezoek aanvragen indien u om medische redenen niet in staat bent om de praktijk te bezoeken. De huisbezoeken vinden over het algemeen plaats in de middaguren.
NB geen vervoer is geen geldige reden voor het aanvragen van een huisbezoek!
 
Telefonisch spreekuur: 
Onze praktijk kent een ‘terugbelspreekuur’ voor de huisarts. U kunt met de assistente een afspraak maken dat de huisarts u terugbelt op een afgesproken tijd. Ook hier zal de assistente u vragen naar de reden zodat de het gesprek voorbereid kan worden.