Contact

Tel:        0487-571188                  Adres
Spoed:  0487-571188 toets 1       Paulushof 7
Fax:       0487-571358                  6621CH  Dreumel

U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0487-571188. U hoort dan een keuzemenu:
  1. Spoedgevallen: u krijgt dan onmiddellijk de assistente aan de lijn. Gebruikt u het spoednummer a.u.b uitsluitend voor spoedgevallen.
  2. Herhaalrecepten (u krijgt de receptenlijn, een speciaal antwoordapparaat voor het inspreken van uw recepten)
  3. Afspraak of overleg met de assistente, het opvragen van uitslagen. Hou de gesprekken kort voor een goede bereikbaarheid.
  4. Intercollegiale contacten
  5. Achterlaten van een niet-spoedeisend bericht voor de praktijk. (Let op: U wordt niet teruggebeld.)
Avond, nacht en weekend
Tel: 0900-7060504
Bij de Huisartsenpost Gelders Rivierenland te Tiel, gevestigd in ziekenhuis Rivierenland, kunt u buiten kantoortijd terecht voor spoedeisende zaken (problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag).

LSP
Ik geef toestemming