Dokterassistente

Bij de assistentes Gerrie, Selma, Kaylie-Marie, Mariska en Myléne kunt u met veel praktische vragen terecht. Ook stagiaire Marja kan uw vragen beantwoorden.
 • afspraken maken
 • eenvoudige medische adviezen
 • vragen over uitslagen, verwijskaarten, machtigingen en medicijnen
 • wonden verbinden
 • hechtingen verwijderen
 • oren uitspuiten
 • bloeddruk meten
 • injecties
 • bloedsuikermeting
 • urinecontrole
 • hartfilmpjes
 • longfunctieonderzoek
 • uitstrijkjes in het kader van bevolkingsonderzoek.  De uitstrijkjes worden gemaakt door onze doktersassistente. Zij heeft daarvoor een speciale cursus gevolgd. Vrouwen van 30 jaar en ouder krijgen elke 5 jaar een oproep voor dit uitstrijkje vanuit BVO Oost. De afspraak hiervoor kan bij de assistente worden gemaakt. De uitslag wordt door BVO Oost per brief aan u verstuurd. De uitslagen hoeven niet meer bij de huisartsenpraktijk te worden opgevraagd.
 • Wrattenspreekuur. Wratten kunnen worden aangestipt met vloeibare stikstof. U kunt hiervoor een afspraak te maken bij de doktersassistente.
Dit alles gebeurt in nauw overleg met en onder supervisie van de huisarts.