Gezamenlijke projecten

Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)
Bij de huisartspraktijken zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam: Annemarie Spijkman en Ludmilla van de Wijdeven. Dit zijn hulpverleners met kennis van en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten.
Zij werken onder regie en verantwoordelijkheid van uw huisarts. Als u klachten heeft op het gebied van geestelijke gezondheid is het mogelijk dat de huisarts u naar hun doorverwijst.
Zij hebben hiervoor de opleiding POH GGZ gedaan (of gaan deze volgen) en bieden zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid. Zij ondersteunen de huisarts bij het onderzoeken van uw psychische klachten en de mogelijke oorzaken. Ook kunnen zij vaststellen welke zorg het beste aansluit op uw situatie en adviseren zij de huisarts over een eventuele behandeling of begeleiden u voor korte duur zelf. Tevens kunnen zij u adviseren door u te verwijzen naar bv. een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.
 
Praktijkondersteuner Somatiek
De overheid en de zorgverzekeraars stimuleren de huisartsen steeds meer om aan ketenzorg deel te nemen. Dit is multidisciplinaire zorg, waarbij de zorg wordt georganiseerd rondom de zorgvraag van de patiënt. Dit komt de kwaliteit van zorg aan patiënten met een chronische aandoening ten goede.
De huisartsen van de regio Gelders Rivierenland hebben samen met ziekenhuis Rivierenland in Tiel Chronische lichamelijke zorgketens opgesteld voor onder andere diabetes, CVRM en COPD.
Voor deze zorgketens is de aanwezigheid van een praktijkondersteuner in de praktijk een vereiste.
 
AED
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De defibrillator kan levensreddend zijn bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Dit geldt wanneer er snel na het ontstaan van de ritmestoornis mee kan worden gestart.
Hoe eerder je kunt defibrilleren, hoe meer kans er is op herstel.
Bij elke praktijk is een AED aanwezig en wordt jaarlijks een gezamenlijke AED-training gehouden.
 
Klachtenregeling
Wij hebben de klachtenregeling gezamenlijk ingevoerd. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de praktijk of over de medewerkers, nodigen wij u uit dit bij ons te melden. Hierdoor kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden of problemen worden opgelost. Ook draagt u bij aan een betere praktijkvoering en/of behandeling.
Desgewenst kun u hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. Deze kunt u downloaden of bij de praktijk ophalen.
De praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Zuid-Nederland.