Gezamenlijke projecten

Tussen de huisartsenpraktijken bestaat een nauwe samenwerking met als doel de medische zorg in West Maas en Waal te optimaliseren.
Naast ons maandelijks overleg, werken wij binnen de groep aan verschillende projecten welke voortkomen uit ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. 
 
Telefooncentrale
De telefooncentrale is voortgekomen uit bovenstaande doelstelling.
De 6 praktijken hebben een gezamenlijke telefooncentrale waardoor de praktijken met elkaar in verbinding staan. Door het keuzemenu worden mensen sneller en effectiever geholpen.
 
Receptenlijn
Onder toets 2 van het keuzemenu van de telefoon bevindt zich de (herhaal)receptenlijn. Door de introductie van deze receptenlijn is de druk op de assistenten afgenomen. Hierdoor is ook de bereikbaarheid van de praktijk verbeterd. Zeven dagen per week, 24 uur per dag kunnen patiënten dit nummer bellen om herhaalrecepten in te spreken. Dat scheelt veel telefoontjes die normaliter binnen komen bij de algemene huisartsenlijn.

Spoed 8:00 - 17:00 op werkdagen
Keuze 1: u wordt dan te woord gestaan door de assistente.
tussen 13:00 en 17:00uur wordt u doorverbonden met de dienstdoende huisartsenpraktijk van Huisartsengroep Samenstroom.
 
Voor spoed tijdens avond, nacht en weekend (problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag) kunt u terecht bij:
Huisartsenpost Gelders Rivierenland te Tiel, gevestigd in ziekenhuis Rivierenland.
President Kennedylaan 1,4002 WP Tiel. Telnr. 0900-7060504
Voor patiënten die wonen ten oosten van de Noord-Zuidweg: CHN, Huisartsenpost Nijmegen, 
  Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen. Telnr.  0900-8880.
 
Onderlinge waarneming
Wij werken met onderlinge waarneming, elke middag wordt door een van de huisartsen de spoeddienst gedaan. Tussen 13:00 en 17:00 uur wordt u via keuze 1 van de telefooncentrale doorverbonden met de dienstdoende huisartsenpraktijk van Huisartsengroep Samenstroom.
U wordt dan te woord gestaan door de assistente, uitgenodigd voor een consult of zo nodig bezocht door de huisarts.
De 6 praktijken werken met hetzelfde computerprogramma Medicom, zodat het consult wordt ingevoerd in het eigen medisch dossier van de patiënt. Ook voor bijvoorbeeld het voorschrijven van nieuwe medicatie kan zo rekening worden gehouden met interacties tussen bestaande en het nieuwe geneesmiddel.
Natuurlijk geldt ook binnen deze onderlinge samenwerking de plicht van geheimhouding voor arts en assistentes.
 
Vakanties
Tijdens vakanties wordt er voor elkaar waargenomen, net als bij ziekte of nascholing.
Tijdens vakanties wordt er tussen twee huisartsenpraktijken vast voor elkaar waargenomen.
De vakantiewaarneming vindt plaats tussen:
-     Dokthuis (Beneden-Leeuwen) en Boveneind (Boven-Leeuwen)
-     Lansdorp (Wamel) en Lansdorp (Beneden-Leeuwen)
-     Peijnenburg/Loman en de Tweestroom (Dreumel)
Informatie over de vakanties vindt u per huisartspraktijk vermeld onder het item "Contact".

Klachtenregeling
Wij hebben de klachtenregeling gezamenlijk ingevoerd. Indien u klachten of opmerkingen heeft over de praktijk of over de medewerkers, nodigen wij u uit dit bij ons te melden. Hierdoor kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden of problemen worden opgelost. Ook draagt u bij aan een betere praktijkvoering en/of behandeling.
Desgewenst kun u hiervoor gebruik maken van het klachtenformulier. Deze kunt u downloaden of bij de praktijk ophalen.
De praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Zuid-Nederland.
 
Praktijkondersteuner Geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ)
Bij de huisartspraktijken zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam: Annemarie Spijkman en Ludmilla van de Wijdeven. Dit zijn hulpverleners met kennis van en ervaring met mensen met psychische en psychosociale klachten.
Zij werken onder regie en verantwoordelijkheid van uw huisarts. Als u klachten heeft op het gebied van geestelijke gezondheid is het mogelijk dat de huisarts u naar hun doorverwijst.
Zij hebben hiervoor de opleiding POH GGZ gedaan (of gaan deze volgen) en bieden zorg op het gebied van de geestelijke gezondheid. Zij ondersteunen de huisarts bij het onderzoeken van uw psychische klachten en de mogelijke oorzaken. Ook kunnen zij vaststellen welke zorg het beste aansluit op uw situatie en adviseren zij de huisarts over een eventuele behandeling of begeleiden u voor korte duur zelf. Tevens kunnen zij u adviseren door u te verwijzen naar bv. een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater.
 
Praktijkondersteuner Somatiek
De overheid en de zorgverzekeraars stimuleren de huisartsen steeds meer om aan ketenzorg deel te nemen. Dit is multidisciplinaire zorg, waarbij de zorg wordt georganiseerd rondom de zorgvraag van de patiënt. Dit komt de kwaliteit van zorg aan patiënten met een chronische aandoening ten goede.
De huisartsen van de regio Gelders Rivierenland hebben samen met ziekenhuis Rivierenland in Tiel Chronische lichamelijke zorgketens opgesteld voor onder andere diabetes, CVRM en COPD.
Voor deze zorgketens is de aanwezigheid van een praktijkondersteuner in de praktijk een vereiste.
 
HAGRO manager
Sinds oktober 2009 wordt de groep versterkt door onze huisartsengroepmanager, Jolanda Komen.
Zij ondersteunt de huisartsengroep voor wat betreft management- en administratieve taken. Met haar komst zijn de huisartsen beter in staat zich volledig te richten op de patiëntenzorg.
Jolanda Komen is bereikbaar op telefoonnummer 06-44480186
 
AED
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. De defibrillator kan levensreddend zijn bij een levensbedreigende hartritmestoornis. Dit geldt wanneer er snel na het ontstaan van de ritmestoornis mee kan worden gestart.
Hoe eerder je kunt defibrilleren, hoe meer kans er is op herstel.
Bij elke praktijk is een AED aanwezig en wordt jaarlijks een gezamenlijke AED-training gehouden.